Gelijke arbeidskansen voor iedereen

Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen. Denk aan jongeren,
ervaren 50-plussers, gemotiveerde vluchtelingen en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking.

Werk is een manier om bij te dragen aan de maatschappij, het biedt een sociale omgeving, en zorgt voor zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
Wij zijn op zoek naar werkgevers die meer en vooral gelijke arbeidskansen willen realiseren en deze mensen helpen groeien. Doet u mee?

Kosteloze werving en selectie

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft u een vacature?

Personeel met financiële voordelen

Komt u in aanmerking voor een subsidie of financiële tegemoetkoming m.b.t. personeel?

Participatiewet

Wat houdt de Participatiewet in en hoe zit het met de banenafspraak?

WSP Zaanstreek-Waterland

Het Werkgevers Servicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP) is een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten en UWV.

Wij werken samen met veel partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers, uitzendbureaus, het onderwijs, diverse hulpverleningsinstanties en welzijnsorganisaties.

Bij ons kunt u terecht met al uw werkgeversvragen en voor kosteloze werving en selectie van personeel. Werkgevers die sociaal willen ondernemen kunnen wij extra ondersteunen met deskundig advies, financiële voordelen en regelingen.

 

Samenwerkingspartners

Acht gemeenten uit de regio en het UWV verenigd tot één WSP en brengen zo alle kennis en expertise samen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

 

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen
en heeft u een vacature?

WSP Werkgevers

Wij zijn continu op zoek naar samenwerking met o.a. bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties.
Heeft u ideeën over samenwerking? Wij maken graag een afspraak met u om deze te bespreken.