Financieel voordeel voor werkgevers

Als u met het WSP in zee gaat dan kunt u rekenen op gedegen advies. Voor een deel van onze kandidaten geldt dat zij een extra zetje in de rug kunnen gebruiken om weer aan de slag te komen. Daarom staan er voor werkgevers vaak aantrekkelijke (financiële) regelingen tegenover.

Ontdek met het WSP hoe sociaal ondernemen en het vinden van geschikte kandidaten hand in hand kunnen gaan.

Wij bieden maatwerk en gaan graag met u in gesprek om u over de mogelijkheden te informeren.

Subsidies en re-integratiemiddelen zijn niet op iedere kandidaat van toepassing en kunnen per kandidaat en functie verschillen.
Wij denken graag met u mee!

Subsidies

Naast het matchen op uw vacature, coachen  wij onze  kandidaten vooraf en tijdens het plaatsingstraject. Zo nodig kunnen wij ook de directe collega’s en leidinggevenden binnen uw bedrijf of organisatie coachen. Wij kunnen bijvoorbeeld een training organiseren voor collega’s en leidinggevenden over hoe om te gaan met kandidaten uit de bijzondere doelgroepen. Ook bieden wij de ondersteuning van coaching on the job of de inzet van een Jobcoach.

Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn, nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

U betaalt voor de inzet via Flextensie een vast tarief per gewerkt uur. Stopt de opdracht dan stopt ook de inzet van de kandidaat. Met Flextensie vervangt u bijvoorbeeld personeel tijdens ziekte of zwangerschapsverlof, vangt u drukke periodes op, of kunt u zonder direct een contract aan te hoeven bieden bekijken of de kandidaat echt in uw onderneming past. De inzet van Flextensie is tijdelijk, maar indien u dit wenst kunt u altijd een dienstverband aan de kandidaat aanbieden. Voor meer informatie over dit instrument kunt u contact met ons opnemen.

Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. Uw werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Als werkgever krijgt u begeleiding in het benutten van de talenten van uw werknemer.

Als u een jongere met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wilt nemen, dan is er speciaal voor jongeren tot 27 jaar de jongerenvoucher. Dit is een subsidie van maximaal € 2.500,- als u de kandidaat een arbeidsovereenkomst of leer-/werkbaan biedt van minimaal een half jaar. De hoogte van de  subsidie wordt bepaald naar ratio van het aantal uren in de arbeidsovereenkomst.

Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u loonkostensubsidie of loondispensatie voor de werknemer aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie loondispensatie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Hierover vertellen wij u graag meer!

Risico’s tijdens een stage, werkervaringsplek of proefplaatsing? Biedt uw eigen polis geen dekking? Dan is de ongevallenpolis een uitkomst. Deze verzekering dekt (im)materiële schade als gevolg van een bedrijfsongeval en is aanvullend op de ziektekostenverzekering.

 

Tijdens een korte proefperiode kunt u kosteloos ontdekken of een kandidaat de geschikte kandidaat is voor uw vacature. Het uitgangspunt is dat u de kandidaat na de geslaagde proefplaatsing een dienstverband aanbiedt. De inzet en duur van de proefplaatsing is afhankelijk van de werkzaamheden en de achtergrond van de kandidaat.

 

Als u een werkzoekende vanuit de regio in dienst neemt die een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke stimuleringssubsidie. Deze stimuleringssubsidie is maximaal € 5.000,- bij een fulltime dienstverband van een jaar. U kunt al in aanmerking komen voor een subsidie als u een kandidaat een half-jaar-contract biedt.

Als u een kandidaat in dienst neemt die nog een korte scholing of begeleiding on the job nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een scholings-/begeleidingsvoucher.

 

Het kan zijn dat een kandidaat eerst nog meer werkervaring moet opdoen alvorens in aanmerking te komen voor een betaalde baan. Met behoud van de uitkering kan een kandidaat deze  werkervaring en arbeidsritme opdoen. Dit kan alleen als er geen verdringing van bestaande werkzaamheden plaatsvindt. Wanneer u graag iemand een kans geeft binnen uw bedrijf meer ervaring op te doen en hierin begeleiding kunt bieden nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.

 

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld werkplekaanpassingen, vervoer woon-werk, tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.

De premiekorting, ook wel mobiliteitsbonus genoemd, is een belastingmaatregel. De werkgever krijgt een korting op de af te dragen premies en werkgeverslasten, indien hij iemand met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak valt, in dienst neemt.

Adviezen aan u

Wij kunnen u helpen met een advies op maat voor uw organisatie. Als bedrijf of instelling zijn er diverse manieren om zich open te stellen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

Advies inclusieve arbeidsorganisatie: Wij analyseren functies in uw bedrijf en zoeken in de bestaande werkprocessen naar eenvoudige werkzaamheden. Deze combineren we tot een nieuw takenpakket, waar we vervolgens een geschikte kandidaat bij zoeken.

Functiecreatie: Een methodiek om een specifieke arbeidsplek te creëren. Bijvoorbeeld door de werkdruk te verminderen of eenvoudige taken door mensen met een arbeidshandicap te laten uitvoeren.

Groepsdetacheringen: U kunt ook werk uitbesteden. Een geheel werkproces wordt uitgevoerd door onze kandidaten onder eigen aansturing. Bijvoorbeeld bij productie, assemblage en logistieke activiteiten.

Jobcarving: Beperkte aanpassing van bestaande functies. Door kleine aanpassingen in het takenpakket kunnen  functies geschikt  worden gemaakt voor mensen met een arbeidsbeperking.

Social Return: Heeft u een opdracht van, of levert u producten of diensten aan de gemeente? Dan kan het voorkomen dat de gemeente als extra tegenprestatie afspraken met u maakt over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat heet Social Return on Investment (SROI). Het WSP ondersteunt u graag om invulling te geven aan SROI.

Werving op bestaande functies: De werving en selectie worden aangepast op bestaande functies om deze open te stellen voor kandidaten met een doelgroepen indicatie.

Wilt u maatschappelijk verantwoord ondernemen
en heeft u een vacature?

Deze werkgevers gingen u voor

Wij zijn continu op zoek naar samenwerking met o.a. bedrijven, onderwijsinstellingen en werkgeversorganisaties.
Heeft u ideeën over samenwerking? Wij maken graag een afspraak met u om deze te bespreken.