Samen de schouders eronder

Het zijn lastige tijden voor werkgevers en ondernemers. Wij zien dat veel ondernemers hun bedrijfsvoering moeten aanpassen om zo goed als mogelijk door de coronacrisis te komen.

Het WSP Zaanstreek-Waterland vindt dat deze bedrijven hierbij best een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daarom willen wij hen met de rubriek ‘Samen de schouders eronder’ graag een podium bieden.

Hieronder de bedrijven welke samen de schouders eronder zetten.

Klik op één van de balken, deze opent zich en het bijbehorende artikel verschijnt. Dubbelklik om te sluiten.

 

Kun je TechGrounds kort introduceren?

TechGrounds creëert tech-hubs, midden in kwetsbare wijken. Dit doen we door middel van een codeerschool, IT opleidingen, een incubator en een co-working space. Deelname aan de programma’s is altijd kosteloos voor de deelnemers en toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond. Zo maken we tech bekend en beschikbaar voor iedereen. We werken nauw samen met trouwe partners uit het bedrijfsleven, zoals Amazon Web Services en Salesforce en gemeenten die ons helpen TechGrounds op te zetten en kosteloos voor de deelnemers aan te bieden. De deelnemers worden in aanloop naar afronding van hun opleiding actief gematcht aan deelnemende partners zoals Booking.com, Rabobank, Randstad, PostNL, HEMA, Mobiquity en Dept. Daarmee biedt TechGrounds perspectief op een succesvolle toekomst in tech aan mensen in kwetsbare wijken en gaan deelnemende partners het tekort aan tech-talent te lijf. Samen resulteert het in meer diversiteit en inclusiviteit in tech. Kijk voor meer informatie op: www.techgrounds.nl

Deze foto is genomen vóór de coronamaatregelen van kracht werden.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de coronacrisis aangepast?

Waar we in december 2019 succesvol begonnen met onze eerste (offline) TechGrounds locatie op het Osdorpplein, Amsterdam Nieuw-West, lagen de plannen er ook al om locaties te openen in Zaanstad Poelenburg en Amsterdam Zuid-Oost. Waar we in Zuid-Oost al snel een locatie vonden (een heuse skybox) door een intensieve samenwerking met Amsterdam Smart City School van de Johan Cruyff Arena, verliep de zoektocht naar een locatie in Zaanstad Poelenburg moeizamer. Gelijktijdig aan de start van de eerste cohorten van onze locaties in Poelenburg en Zuid-Oost kwam de coronacrisis om de hoek kijken. Eigenlijk zijn we direct keihard aan de slag gegaan om al onze dagelijkse lessen direct ‘remote’ aan te bieden. Daarvoor moesten we al onze lesmateriaal digitaliseren, deelnemers voorzien van laptops en complete online lesplannen schrijven.

Inmiddels zitten de eerste cohorten van de nieuwe ‘locaties’ in hun ‘examenperiode’ en zetten we alles op alles om partners te vinden waar onze ‘TechGroundies’ na afronding van hun studie terecht kunnen om een mooie functie te vervullen, bijvoorbeeld op een afdeling ‘Robotics’ van PostNL of bij HEMA. Want waar de coronacrisis natuurlijk een spoor van vernieling achterlaat in veel sectoren, lijkt de IT-sector nog steeds up and running. Vooral voor operationele opdrachten dreigt een tekort aan IT’ers. Laat dat nou net onze doelgroep zijn. Dus, ‘ja’ de crisis raakt ook ons, maar we zijn goed op weg om samen met onze trouwe partners nu en ook in de toekomst blijvend zoveel mogelijk mensen om en bij te scholen. Zo blijven we perspectief bieden op een succesvolle toekomst in tech aan mensen in kwetsbare wijken en gaan we samen met deelnemende partners het tekort aan operationeel tech-talent te lijf.

Deze foto is genomen voor de coronamaatregelen van kracht werden.

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Juist vanuit de door ons genomen initiatieven naar aanleiding van de coronacrisis, zien we dat daadkracht, denken in mogelijkheden, snel beslissingen kunnen nemen en samenwerking essentieel zijn om een omslag te kunnen maken. Het is echt een team effort. Van zowel het TechGrounds-team als de deelnemers. Eigenlijk zijn we één grote familie, waarbinnen respect voor elkaar, hard werken en elkaar helpen centraal staan. Daarmee overleef je van alles. Ook corona.

Workforce


Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

Linda Lina is manager bij WorkForce: “Wij bemiddelen met name zij-instromers, statushouders en vak-volwassenen. WorkForce biedt hen een voorschakeltraject naar een BBL-opleiding aan. Of een leer-werktraject waarin het werken wordt aangevuld met praktijktrainingen op maat. Op deze manier kunnen ook deze groepen aan het werk worden geholpen en een mooi alternatief zijn voor het tekort aan (vmbo) schoolverlaters die de techniek in willen. WorkForce valt onder het opleidingsbedrijf  IW Noord-Holland. IW Noord-Holland is de grootste opleider op het gebied van installatie- en elektrotechniek en biedt BBL opleidingen aan.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

De projecten in de nieuwbouw lopen nog steeds door, maar met name in de particuliere sector is het werk sterk afgenomen. Hierdoor wordt het lastig om iedereen aan het werk te houden. IW Noord-Holland heeft in totaal zo’n 750 BBL -leerlingen aan het werk, waarvan er door de coronacrisis  zo’n 25 % thuis kwam te zitten in eerste instantie.

Voor onze doelgroep is het door de coronacrisis nóg lastiger om aan het werk te komen. Het gaat meestal om kandidaten met een volwassen loon en zij zijn hiermee duurder dan  jongeren. Helaas kregen twee kandidaten die met een proefplaatsing waren gestart hierdoor geen contract. Gelukkig mochten de overige 28 werknemers van WorkForce wel blijven bij de diverse inleners. Ondanks dat de inlener altijd de mogelijkheid heeft om de werknemer op te zeggen, is gebleken dat de werknemers van WorkForce zich onmisbaar hebben weten te maken!

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

Toen de coronamaatregelen van kracht werden heeft IW Noord-Holland een tijdelijke regeling in het leven geroepen, waarbij de getroffen inleners tegemoet zijn gekomen. Hierdoor konden de werknemers en leerlingen toch door en is hun opleiding niet in gevaar gekomen.  De leerlingen gaan normaal gesproken één dag per week naar school. En ze komen een dag in of om de week naar de werkplaatsen bij IW. De scholen en praktijkwerkplaatsen waren de afgelopen periode natuurlijk gesloten, dus hebben we gekeken waar er wel gewerkt kon worden en deze leerlingen daar ingezet”.

Vanaf 15 juni zijn de scholen én de eigen praktijkwerkplaats van IW Noord-Holland (in deze regio gevestigd in het Regio College te Zaandam) weer geopend. Er kunnen nu echter maar zes i.p.v. twaalf leerlingen tegelijk terecht in de werkplaats. Hierop moet WorkForce ook anticiperen; alle kandidaten die een positieve intake hebben gehad, komen namelijk altijd ook een dag naar de werkplaats om hun competenties te meten.

WorkForce onderzoekt daarnaast nieuwe vormen van werk. Dit doen we door bij onze partners te inventariseren waar ze behoefte aan hebben en hoe we daar het beste op kunnen inspelen.

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Ga de samenwerking met het WSP aan! Het WSP Zaanstreek-Waterland en WorkForce werken al langere tijd samen als het gaat om het bemiddelen van kandidaten. Een deel van de doelgroep van het WSP zou bijvoorbeeld aan de slag kunnen in de elektro- en/of installatietechniek. Dit zijn vaak kandidaten van 27 jaar en ouder. Het WSP en WorkForce bouwen samen verder om deze doelgroep te blijven ondersteunen.

Van der Valk Hotel Oostzaan-Amsterdam

Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

Meer dan ooit merken wij de noodzaak van het als familie samen sterk staan. Mijn naam is Michael van der Valk, eindverantwoordelijke voor Hotel Oostzaan-Amsterdam in Oostzaan, vlak onder de rook van Amsterdam en Zaandam. In 2016, dus vrij recent nog, zijn wij hier gestart met ons 143 kamer tellende viersterrenhotel vanuit de familie van der Valk. Zelf ben ik geboren en getogen in het hotel in Akersloot en heb mijzelf binnen het concern op mogen werken tot leidinggevende over deze mooie nieuwe vestiging. Uiteraard doe je dit als familie nooit alleen en doe ik dit samen met mijn vrouw en recentelijk nog met zowel mijn zwager als schoonzus.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

De horecabranche is hard getroffen, dat kan iedereen vanuit zijn of haar eigen beleving ook wel erkennen, tijdens de mooie dagen in april en mei waren de terrassen overal angstvallig leeg. Veel mooie horeca bedrijven hebben zelfs er voor gekozen om geheel of gedeeltelijk dicht te gaan uit een zeer begrijpelijk “damage control” gedachte.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

Wij zelf hebben geen moment onze deuren willen sluiten voor het publiek, omdat dit deels niet in onze bedrijfsfilosofie past en deels omdat wij vonden een regio functie te hebben voor de mensen in vitale beroepen die wel nog een plek nodig hadden om te verblijven en te dineren. Ook hebben wij geëxperimenteerd met afhaalmaaltijden en zodra het mogelijk was op gepaste afstand gasten weer een veilige vorm van gastvrijheid te voorzien.

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief dat jullie n.a.v. van corona hebben ondernomen?

We zijn verder doorgegaan met het onderzoeken van gebruik van de ruime terrassen waar ons pand over beschikt. Zo organiseren wij nu geregeld “Corona Proof Barbecues” op een van de afgezonderde terrassen en hier wordt zowel door hotelgasten, als door hongerige lokale gasten dankbaar gebruik van gemaakt. Ook ons eigen personeel raakt zichtbaar gemotiveerd en geïnspireerd om met nieuwe ideeën te komen en staan te popelen om na de recente sombere tijden een klein feestje aan tafel voor de mensen te kunnen verzorgen.

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Mijn advies is voor alle ondernemers in het bijzonder, maar eigenlijk voor iedereen. Deze tijd is best zwaar en soms ook heel verdrietig, helaas. Maar voor het overgrote deel van ons zal het ook drijven tot creativiteit en waardering van de kleine en echt belangrijke dingen in het leven. Voor ons is dat toch samenhorigheid als familie en stabiliteit voor de onderneming en onze medewerkers.

SMD

 

 

 

Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

De SMD is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening. Onze dienstverlening is gericht op mensen met allerhande sociale vragen en ondersteuning. Onze medewerkers ondersteunen bij het hanteerbaar maken van diverse problemen en vragen. Alhoewel een probleem zelden alleen komt, komen veel problemen voort uit armoede en schulden, eenzaamheid, laaggeletterdheid, ouder worden en vragen rondom jeugd en opvoeden.

De kern van de dienstverlening bestaat uit open inloopspreekuren, ondersteunen bij invullen van formulieren, huisbezoeken/keukentafel gesprekken en ondersteuningsgesprekken. Daarnaast hebben we verschillende groepsaanpakken, bijvoorbeeld op het terrein van participatie en werken, doen we aan wijkopbouwwerk, waarbij we bewoners initiatieven ondersteunen en zijn onze jongerenwerkers op de straten en pleinen op zoek naar kwetsbare jongeren.

Daarnaast is Zaankanters voor Elkaar, het platform voor vrijwilligerswerk in Zaanstad, onderdeel van de SMD, voeren we schoolmaatschappelijk werk uit, begeleiden vrijwilligers mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, participeren wij in de aanpak huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod en zijn wij onderdeel van de PSHOR-aanpak in de veiligheidsregio.

De SMD heeft een omzet van 4,8 miljoen. Er werken 80 medewerkers (55fte) waarvan ongeveer 65 in de directe uitvoering. De directie en ondersteunende diensten zijn gevestigd in Zaandam. Verder werken we vanuit 8 locaties en veel scholen. De SMD is werkzaam in alle gemeenten in Zaanstreek Waterland.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

De coronacrisis en daarmee de richtlijnen van het RIVM maakten dat wij alle face-to-face activiteiten, inlopen, huisbezoeken en groepen van de ene op de andere dag, gestopt hebben. In overleg met de opdrachtgevers zijn wij ons gaan focussen op het in contact blijven met kwetsbare groepen; ouderen, mantelzorgers, jongeren en kinderen in kwetsbare thuissituatie. Met beeldbellen en videoconferencing onderhouden wij nu de contacten. Waar de situatie daarom vroeg werden face to face gesprekken gevoerd.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

Medewerkers van de SMD werken in principe vanuit huis. Echter waren er op sommige locaties toch enkele medewerkers aanwezig voor de telefoon en mensen die toch kwamen aanlopen. Zaankanters voor Elkaar werd in Zaanstad de spil om vraag en aanbod van vrijwillige inzet te coördineren en werd met de buurhuizen en ZaanTV een activiteiten aanbod via televisie verzorgd, gericht op mensen die met minder onlinevaardigheden. Omdat het sociaal werk onder de vitale beroepsgroepen viel, was kinderopvang gelukkig minder een issue.

Al snel werd duidelijk dat het Rijk, in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Sociaal Werk Nederland, ruimte gemaakt hebben om de financiering door te laten lopen, ook al worden niet alle afgesproken resultaten behaald. Het belangrijkste argument daarbij was dat het zorg landschap intact diende te blijven, vermoedende dat na de crisis er een toenemende vraag zou zijn. Momenteel wordt er nagedacht over hoe het Rijk gemeenten financieel blijft steunen in 2020 en 2021.

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief dat jullie n.a.v. van corona hebben ondernomen?

Wij hebben ‘dagstarts’ geïntroduceerd. Dit maakte dat we snel konden schakelen, maar ook konden monitoren hoe het iedereen vergaat. Verder hebben we ons vertrouwen uitgesproken in de medewerkers en de afweging die zij maken om thuis te blijven, zo nodig in quarantaine te gaan en als het met de kinderen even niet meer ging, hun werktijden aan te passen of even een periode minder te werken. Zo heeft iedereen het vol gehouden, is het ziekteverzuim zelfs gedaald en is er nergens stagnatie geweest als gevolg van het niet beschikbaar zijn van medewerkers.Op dit moment maken we een start met het borgen van de nieuwe verworvenheden rondom beeldbellen, vanuit huis werken en ons vertrouwen in de afwegingen van de medewerkers.

Agros

Agros logo

Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

Bij Agros staan wij (Ik, Pieter van Gemeren, samen met zo’n 35 collega’s verdeeld over meerdere vestigingen in Noord-Holland) ook nu klaar om mensen te ontvangen en te helpen met het vinden en vasthouden van werk. Dat doen we al bijna 20 jaar en met al die ervaring met maatwerk weten we dat ook nu, of misschien wel juist tijdens deze coronacrisis, nog steeds effectief en succesvol te doen.

virtueel handen schudden

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

Zowel in het uitzenden als in de re-integratie activiteiten is de impact groot. Vele werkgevers hebben het moeilijk, kandidaten zijn angstig en we moeten ons bewegen binnen de nieuwe spelregels. Kortom: een moeilijke en leerzame periode, die toch ook wel “lekker” uitdagend is.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

We hebben de eerste periode veelal thuisgewerkt, fysieke gesprekken gewijzigd in beeldbellen en de focus ook op het onderhouden van de contacten met ons netwerk gelegd. Inmiddels zijn al onze kantoren aangepast met looplijnen, doorzichtige schermen, desinfectie-units, desinfectie-gel, mondkapjes, plastic handschoenen etc. We doen er dus alles aan om de activiteiten voor bestaande en nieuwe kandidaten goed op gang te houden.

desinfecteren

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief dat jullie n.a.v. van corona hebben ondernomen?

Aanpassen kantoorlocaties op basis van Corona protocol, kandidaten vooraf informeren over Corona protocol, beeldbellen, verminder fysieke aanwezigheid van medewerkers op kantoor door thuiswerken en werken in shift waarbij de kantoortijden zijn verruimd.

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Positief zijn helpt bij het doorkomen van deze crisis, kijken naar zaken die wel kunnen in plaats van blijven hangen in dingen die niet meer kunnen. De gevolgen zijn enorm en we kunnen dit met alleen positief denken ook niet het hoofd bieden maar het helpt zeker het inslaan van de weg naar betere tijden. Hoop creëren en de stap naar een hoopvollere en financieel beter toekomst daadwerkelijk realiseren blijft een onderdeel van ons werk dat veel voldoening geeft.

 

PDZ Uitzendbureau

PDZ & de coronacrisis

Mensen aan elkaar verbinden én werk maken van ambities in een dynamisch en inspirerend team waar iedereen beter wordt van elkaar: dat is PDZ. Dat doen we vanuit 14 PDZ-vestigingen in Nederland waarvan 3 in Zaanstreek Waterland. Timo de Regt (algemeen directeur PDZ Uitzendbureau) vertelt hoe het PDZ in deze tijd vergaat. De impact van de coronacrisis op onze branche is groot. Gelukkig zijn wij in diverse sectoren actief en hebben we verliezen op kunnen vangen door kandidaten door te bemiddelen. Dit is in veel gevallen gelukt maar niet in alle en dat raakt ons diep. Wij blijven ons voor de volle 100% inzetten en met ons lokale netwerk hebben we hier mogelijkheden voor.

Doorplaatsen naar andere sectoren

Het lokale netwerk mocht PDZ aan het begin van de coronatijd uitbreiden met een grote bouwmarkt als nieuwe klant. De timing kon niet beter want zo konden we mensen doorplaatsen als magazijn- en kassamedewerker. Mensen die voorheen bijvoorbeeld in het toerisme werkten.

Bijdrage aan de zorgsector

We zijn blij met PDZ Zorg & Welzijn een bijdrage aan de grote zorgvraag te kunnen leveren. Ook met kandidaten die eerst werkzaam waren in andere sectoren. Zo is Rim – voorheen schoonmaakmedewerker in kantoorgebouwen – nu werkzaam als schoonmaakmedewerker in een verzorgingshuis. En vonden artsen in opleiding hun weg naar PDZ. Hun opleiding is gestaakt en zij zijn nu bijvoorbeeld werkzaam als afnemer van coronakweken bij de GGD.

Van werk-naar-werk

Het bemiddelen van kandidaten naar opdrachtgevers in de verschillende sectoren staat voor ons nu centraal. Ons doel is zoveel mogelijk kandidaten aan het werk te houden. De werk-naar-werk vouchers maken het bemiddelen van kandidaten naar een andere opdrachtgever aantrekkelijk. De vouchers kunnen door opdrachtgevers worden ingezet voor het onboardingsprogramma of het volgen van een cursus door de kandidaat. Alles gericht op een snelle inzetbaarheid van de kandidaten in de nieuwe functie. Vanuit Stan Partners is Personeeldeler opgezet. Personeeldeler maakt het collegiaal in- en uitlenen van personeel mogelijk. Overcapaciteit van de ene werkgever kan hiermee door een andere werkgever benut worden.

Talentpoules maken en uitbreiden

Wij kijken vooruit zodat – als de coronamaatregelen verder versoepelen – wij klaarstaan om onze opdrachtgevers van mankracht te voorzien. We houden nauw contact om ons goed op hun vraag voor te kunnen bereiden. We focussen ons nu op de kandidaten, om hen in talentpoules te plaatsen en zijn gericht op het verder uitbreiden van deze poules.

Ontwikkelen van talent

Vanuit PDZ blijven we kandidaten opleiden, ook in deze tijd. Zo is onlangs een grote groep gestart met een taalcursus. De nodige aanpassingen in het lesprogramma zijn gedaan; waar dat eerder klassikaal was, gaat nu alles online.

Tip voor ondernemers

Als tip willen we de ondernemers in Zaanstreek Waterland meegeven: blijf vooruitkijken. Deze coronacrisis gaat voorbij. Hoelang het duurt is de vraag maar benut de tijd die je nu hebt om er straks sterker uit te komen. Wij zijn erop voorbereid. Niet alleen met onze talentpoules maar ook intern ontwikkelen we nieuw talent. Afgelopen maand mochten we 5 nieuwe collega’s verwelkomen en ook komende maand starten er weer nieuwe collega’s. Het online onboardprogramma zorgt dat ze evengoed snel in de PDZ cultuur thuisraken.

#beterwordenvanelkaar #lokaalverbinden #pdzuitzendbureau

HVC. Energie en hergebruik

Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

Mijn naam is Christine Schreij en al 13 jaar werkzaam bij HVC als communicatieadviseur. HVC is een duurzaam energie- en afvalbedrijf van 44 gemeenten en 6 waterschappen. We houden ons bezig met het produceren van duurzame energie uit afval, biomassa, zon en wind en leveren dit aan gemeenten, waterschappen en particulieren. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van onze aandeelhouders (uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). Bij 24 gemeenten doen we de afvalinzameling.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

De impact bij ons is groot. Onze branche behoort tot de vitale bedrijfsgroepen. We blijven de inzameling doen, de afvalbrengstations zijn open, we blijven warmtenetten aanleggen en duurzame energie produceren. Maar uiteraard wel op een dusdanige manier dat dit veilig is voor onze collega’s, klanten en in lijn is met de RIVM-maatregelen.

We zien dat door de coronacrisis het enorm druk is bij de afvalbrengstations en bij de klantenservices van Energie en Inzameling. Ook wordt er door het vele thuiswerken meer afval dan normaal geproduceerd. Dit vraagt de nodige organisatie. Verder zien we dat projecten vertraging oplopen doordat bijvoorbeeld materialen niet geleverd kunnen worden uit het buitenland.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

Personeel dat thuis kan werken, werkt thuis. Verder zijn er allerlei maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het toelaten van een beperkt aantal bezoekers op het afvalbrengstation, medewerkers dragen hesjes met de tekst ‘Houd afstand’. De chauffeurs en beladers zitten niet meer met zijn drieën in de cabine en werken zoveel mogelijk in dezelfde team samenstelling. Ook bij de collega’s die de installaties bedienen zijn maatregelen genomen door in kleinere ploegen en in shifts te werken.

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief dat jullie n.a.v. van corona hebben ondernomen?

De collega’s bij inzameling hebben bijvoorbeeld bloemen gekregen en Kanjer-koeken. Verder is er extra aandacht voor de interne communicatie. Zo laten we in vlogs en selfies aan elkaar zien hoe we in deze tijden aan het werk zijn (zie onderstaande video, red.).

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Luister goed naar wat medewerkers belangrijk vinden om zich veilig te voelen en handel daar dan naar. Naast alle maatregelen hebben we bij onze Klantenservice bijvoorbeeld afzetlinten gespannen.  Het is geen fraai gezicht, maar het zorgt wel voor minder verkeer door de ruimte. Dit geeft meer rust voor de medewerkers.

VHC Jongens BV

Kun je jezelf en je bedrijf kort introduceren?

Ik ben Lars Koerts, werkzaam op de afdeling marketing en communicatie. Samen met een team van designers, chefs en communicatiespecialisten verzorg ik alle off- en online uitingen en initiatieven voor onder meer VHC Jongens BV.

VHC Jongens BV is een horecagroothandel in Oostzaan welke de volle breedte van de horeca in (groot) Noord-Holland bedient.

Wat is de impact van de coronacrisis op jullie branche?

De impact van de coronacrisis is enorm. Als gevolg van de abrupte sluiting van de horeca, hebben de meeste horecaondernemingen hun omzet van de ene op de andere dag zien verdampen. Het opvangen van deze daling, vergen het nodige aanpassingsvermogen en inventiviteit binnen de branche.

Hoe heeft jullie bedrijf zich aan de situatie aangepast?

Eén van de maatregelen de wij hebben genomen is het openstellen van onze groothandel voor consumenten. Ook is in korte tijd een webshop gebouwd en de bijbehorende pick-up service gelanceerd om het aantal contactmomenten voor de klant zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast ontlasten wij supermarkten door hen te helpen bij het bevoorraden van hun winkels en in de distributiecentra.

Verantwoordelijkheid nemen

Het zijn aanpassingen die zijn gedaan om een deel van onze omzetdaling te compenseren, maar vooral om als vitaal aangemerkt bedrijf onze verantwoordelijkheid te nemen. Zo helpen wij supermarkten met het bevoorraden van hun winkels en kan de consument bij ons terecht voor schaarse producten als toiletpapier, pasta en afbakbroden.

Een andere focus: behoud van zoveel mogelijk horeca

Daarnaast doen wij er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk bij te staan. Dat deden we altijd al, maar nu met een andere focus: behoud van zoveel mogelijk horeca.

Advies

Dat doen we enerzijds door horecaondernemers te adviseren over hoe zij de financiële lasten dragelijker kunnen maken middels de steunmaatregelen overheid, belastingdienst, banken etc.. Anderzijds door de commerciële kansen in kaart te brengen.

Begeleiding

Denk aan begeleiding op het gebied van delivery, take-away en thema foodboxen:

  • borrelbox
  • barbecuebox
  • moederdagbox etc.

Kun je een voorbeeld geven van een initiatief dat jullie n.a.v. van corona hebben ondernomen?

Om horecabedrijven te ondersteunen met het opstarten van een afhaal- en bezorgservice, hebben wij een nieuw initiatief gelanceerd: ‘Aan Tafel’.

Aan Tafel

Met dit initiatief bieden chefs Rik van Diepen (VHC Jongens BV) en Maarten Hogeveen (JustHoreca) inspiratie voor lekkere en betaalbare maaltijden. Alle ingrediënten lenen zich perfect voor afhalen en bezorging, zodat restaurants de topkwaliteit ook op het bord bij de gast thuis kunnen garanderen. De voor-, hoofd- en nagerechten worden gepresenteerd op een speciaal ingerichte ‘Aan Tafel’-pagina op onze website.

Elke week worden hier nieuwe gerechten toegevoegd. Tevens hebben wij een handleiding beschikbaar gesteld met richtlijnen en handvatten voor het opstarten van een succesvolle afhaal- en bezorgservice.

Bloemen voor de zorg

Buiten onze helpende hand naar de horeca hebben wij meegewerkt aan onder meer het initiatief ‘Bloemen voor de zorg’, waarbij Evean hun zorgpersoneel een fleurig steuntje in de heeft gegeven. VHC Jongens faciliteerde kosteloos de distributie en het transport om hun dankbaarheid naar de zorg te tonen.

Voedselbank

Daarnaast is de nood bij de voedselbank ons niet ontgaan en dragen wij bij aan een volwaardig voedselpakket van de Voedselbank voor de mensen die dit het hardst nodig hebben.

Heb je nog tips aan andere ondernemers en werkgevers?

Denk als ondernemer vooruit en onderneem actie waar mogelijk. Natuurlijk heeft niemand nog absolute zekerheid, maar de verwachting is dat take-away en delivery ook na de opening van de horeca een belangrijk onderdeel van de horeca blijven.

Advies nodig?

Indien wij u kunnen adviseren bij het opstarten van een take-away en delivery service, stuur ons dan een mail: takeawaysupport@vhcjongensbv.nlSamen de schouders eronder!