Tijdelijk geen werk voor uw personeel?
Extra personeel nodig?

Van Werk naar Werk

Deze tijd brengt veel onzekerheid met zich mee, ook in Zaanstreek-Waterland.
Daarom breidt het WSP de dienstverlening vanaf nu uit met ‘Van Werk naar Werk!’

Kampt u met problemen om personeel te behouden, of heeft u juist dringend personeel nodig?
Het Werkgevers Servicepunt verbindt werkgevers met elkaar om mensen van werk naar werk te begeleiden.

  • Wij gaan met u in gesprek om de behoefte exact in beeld te krijgen
  • Afhankelijk van de situatie, zoeken wij een bedrijf dat (tijdelijk) personeel kan uitlenen of inhuren
  • Door regionale samenwerking kunnen wij oplossingen binnen verschillende sectoren vinden
  • Wij informeren over mogelijke administratieve en juridische mogelijkheden voor in- of uitleen van personeel

We zijn gesprekspartner voor alle aan personeel gerelateerde vraagstukken.

Neem contact met ons op via info@wspzw.nl.