NOW-Regeling voor Werkgevers (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Voor veel werkgevers en werknemers zijn het moeilijke en onzekere tijden. Daarom heeft de regering economische noodmaatregelen getroffen. Eén van de regelingen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), is erop gericht om werkgevers met omzetverlies tegemoet te komen in de loonkosten. Met de uitvoering van deze regeling wordt werkloosheid voorkomen en blijft ervaring en kennis voor bedrijven behouden.

De regeling wordt uitgevoerd door UWV. Vanaf maandag 6 april gaat het NOW-loket open voor werkgevers.

De uitvoering van de regeling is voor UWV een uitzonderlijke operatie, zowel qua omvang als snelheid. Onze vakkundige medewerkers hebben de afgelopen weken alles op alles gezet om een solide proces neer te zetten dat werkt vanaf dag 1, zorgvuldig is en geen haperingen kent. Gezien de korte voorbereidingstijd en de grote hoeveelheid te verwachten aanvragen kunnen er opstart- en uitvoeringsproblemen ontstaan. We rekenen op uw begrip hiervoor. Ook doen we een beroep op uw morele verantwoordelijkheid om uitsluitend gebruik te maken van deze regeling als u daar recht op heeft.

Voor meer informatie over de regeling, zie uwv.nl/now

TOZO-regeling voor ZZP’ers (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De TOZO-regeling die in het leven is geroepen voor ZZP’ers wordt uitgevoerd door de Gemeenten. Hieronder  staan de digitale loketten aangegeven van de verschillenden gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland.

Klik op de gemeente waar u gevestigd bent

Gemeente Zaanstad
Gemeente Purmerend
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Wormerland
Gemeente Oostzaan
Gemeente Waterland
Gemeente Landsmeer
Gemeente Beemster

TOGS-regeling (tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.
Klik hier voor meer informatie.