Flextensie

Flextensie

Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn, nieuwe kansen op de arbeidsmarkt.

U betaalt voor de inzet via Flextensie een vast tarief per gewerkt uur. Stopt de opdracht dan stopt ook de inzet van de kandidaat. Met Flextensie vervangt u bijvoorbeeld personeel tijdens ziekte of zwangerschapsverlof, vangt u drukke periodes op, of kunt u zonder direct een contract aan te hoeven bieden bekijken of de kandidaat echt in uw onderneming past. De inzet van Flextensie is tijdelijk, maar indien u dit wenst kunt u altijd een dienstverband aan de kandidaat aanbieden. Voor meer informatie over dit instrument kunt u contact met ons opnemen.