Jobcoaching

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. Uw werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Als werkgever krijgt u begeleiding in het benutten van de talenten van uw werknemer.