Jongerenvoucher

Jongerenvoucher

Als u een jongere met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wilt nemen, dan is er speciaal voor jongeren tot 27 jaar de jongerenvoucher. Dit is een subsidie van maximaal € 2.500,- als u de kandidaat een arbeidsovereenkomst of leer-/werkbaan biedt van minimaal een half jaar. De hoogte van de  subsidie wordt bepaald naar ratio van het aantal uren in de arbeidsovereenkomst.