Werkvoorzieningen

Werkvoorzieningen

Voor werknemers met een arbeidsbeperking zijn voorzieningen van UWV of gemeenten beschikbaar. Als u iemand met een ziekte of handicap aanneemt, moet u misschien het werk of de werkplek aanpassen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld werkplekaanpassingen, vervoer woon-werk, tolkvoorzieningen en meeneembare voorzieningen. De voorziening moet noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren op de werkplek of in het bedrijf.