Archief van
FAQ categorie: Subsidies

Coaching in interne begeleiding

Coaching in interne begeleiding

Naast het matchen op uw vacature, coachen  wij onze  kandidaten vooraf en tijdens het plaatsingstraject. Zo nodig kunnen wij ook de directe collega’s en leidinggevenden binnen uw bedrijf of organisatie coachen. Wij kunnen bijvoorbeeld een training organiseren voor collega’s en leidinggevenden over hoe…

Lees Meer Lees Meer

Flextensie

Flextensie

Flextensie maakt het voor ondernemers eenvoudig én financieel aantrekkelijk om bijstandsgerechtigden op flexibele basis in te zetten. Tegelijkertijd biedt u mensen die al langere tijd werkloos zijn, nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. U betaalt voor de inzet via Flextensie een…

Lees Meer Lees Meer

Jobcoaching

Jobcoaching

Een jobcoach begeleidt een werknemer in een baan. Uw werknemer krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma en begeleiding op de werkvloer. Als werkgever krijgt u begeleiding in het benutten van de talenten van uw werknemer.

Lees Meer Lees Meer

Jongerenvoucher

Jongerenvoucher

Als u een jongere met enige afstand tot de arbeidsmarkt in dienst wilt nemen, dan is er speciaal voor jongeren tot 27 jaar de jongerenvoucher. Dit is een subsidie van maximaal € 2.500,- als u de kandidaat een arbeidsovereenkomst of…

Lees Meer Lees Meer

Loonkostensubsidie of loondispensatie

Loonkostensubsidie of loondispensatie

Neemt u iemand met een ziekte of handicap in dienst? Dan kunt u loonkostensubsidie of loondispensatie voor de werknemer aanvragen als hij minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie loondispensatie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Hierover vertellen…

Lees Meer Lees Meer

Ongevallenpolis

Ongevallenpolis

Risico’s tijdens een stage, werkervaringsplek of proefplaatsing? Biedt uw eigen polis geen dekking? Dan is de ongevallenpolis een uitkomst. Deze verzekering dekt (im)materiële schade als gevolg van een bedrijfsongeval en is aanvullend op de ziektekostenverzekering.  

Lees Meer Lees Meer

Proefplaatsing

Proefplaatsing

Tijdens een korte proefperiode kunt u kosteloos ontdekken of een kandidaat de geschikte kandidaat is voor uw vacature. Het uitgangspunt is dat u de kandidaat na de geslaagde proefplaatsing een dienstverband aanbiedt. De inzet en duur van de proefplaatsing is…

Lees Meer Lees Meer

Stimuleringssubsidie

Stimuleringssubsidie

Als u een werkzoekende vanuit de regio in dienst neemt die een uitkering ontvangt in het kader van de Participatiewet, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tijdelijke stimuleringssubsidie. Deze stimuleringssubsidie is maximaal € 5.000,- bij een fulltime dienstverband…

Lees Meer Lees Meer

Scholings- en begeleidingsvoucher

Scholings- en begeleidingsvoucher

Als u een kandidaat in dienst neemt die nog een korte scholing of begeleiding on the job nodig heeft, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een scholings-/begeleidingsvoucher.  

Lees Meer Lees Meer

Werkervaringsplaats

Werkervaringsplaats

Het kan zijn dat een kandidaat eerst nog meer werkervaring moet opdoen alvorens in aanmerking te komen voor een betaalde baan. Met behoud van de uitkering kan een kandidaat deze  werkervaring en arbeidsritme opdoen. Dit kan alleen als er geen…

Lees Meer Lees Meer